‘Voor rouw moet je van je werkgever de tijd krijgen’