Skip links

Wij ondersteunen u bij het hele proces

Wat te doen bij een overlijden?

Is er iemand in uw omgeving overleden? Dan moet er veel geregeld worden. UitvaartPlus neemt zo veel mogelijk zorg uit handen. Nog voordat de uitvaart georganiseerd kan worden krijgt u al te maken met een aantal keuzes en stappen die moeten worden doorlopen. Wij ondersteunen u daarbij en ontzorgen waar mogelijk. Toch zijn er ook een aantal zaken die u zelf kan/moet regelen. Hieronder vindt u een checklist bij overlijden van uw dierbare

Checklist

  • Als uw dierbare thuis overlijdt, belt u direct met de huisarts of zijn of haar waarnemend arts. Als uw dierbare overlijdt in het ziekenhuis of zorgcentrum, waarschuwen de medewerkers de arts. Overlijdt uw dierbare tijdens uw vakantie, bel dan met de alarmcentrale van de reisverzekering. Bij een overlijden als gevolg van een ongeluk belt u met de verzekeringsmaatschappij.
  • Neem contact op met UitvaartPlus. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op nummer 015-3030257
  • Heeft de overledene een uitvaartverzekering? Kijk in de administratie en leg de polis, indien aanwezig, alvast klaar.
  • Zoek het paspoort of identiteitskaart van de overledene op en leg deze klaar. Leg eventueel ook het trouwboekje alvast klaar.
  • Leg eventueel kleding klaar voor de overledene.
Bekijk onze uitvaartpakketten